Chính sách Giá

Chúng tôi đảm bảo giá thấp nhất cho các sản phẩm có mặt tại cửa hàng của chúng tôi.

Nếu bạn thấy giá thấp hơn cho bất kỳ sản phẩm nào của chúng tôi, do một nhà bán lẻ trực tuyến được chỉ định cung cấp, hãy lưu liên kết và liên hệ với chúng tôi.

Sau khi chúng tôi xác minh rằng giá của đối thủ cạnh tranh của chúng tôi hấp dẫn hơn, chúng tôi sẽ giảm giá của chúng tôi xuống ít nhất là thấp nhất!